آرایشگرهای معروف دنیا معتقدند که اینها کارهایی هستند که بسیاری از مشتریان آنها روزانه با انجام این کارها، موجب آسیب موهای‌شان می‌شوند و با ناامیدی فرد برای درمان به پزشک و یا آرایشگر مراجعه می‌کند. چگونه می‌توانیم از آسیب رساندن به موهای‌مان جلوگیری کنیم. در اینجا به برخی از بایدها و نبایدهای مراقبت از موها اشاره خواهیم کرد.

تأثیر رنگ موها بر مـو | www.campfa.ir